00 Kč

Program rozvoje venkova aneb jak na PRV

Program rozvoje venkova aneb jak na PRV29. června 2023

Odevzdání žádostí pro první kolo PRV se blíží. V tomto článku jsme připravili několik odpovědí na důležité otázky, které byste měli znát, ještě dříve než si žádost podáte. V této záležitosti jsme vyzpovídali odborníka na slovo vzatého, Ing. Michala Webera, obchodního ředitel Agroteam CZ.

Pro koho je první kolo PRV určené? 

Kolo PRV je určené primárně pro zemědělské podnikatele a podniky zpracovatelského průmyslu. Celkem je v tomto kole alokováno cca 8,2 mld Kč, přičemž 4,8 mld je určeno na modernizaci zemědělských podniků a 680 mil Kč je připraveno pro mladé začínající zemědělce. Projektové intervence jsou zaměřeny jak na živočišnou výrobu, tak na rostlinnou výrobu.  

Jaké stroje mají v PRV 2023 – 2027 podporu?

Zde je nutné rozlišit jednotlivé záměry, kdy v oblasti živočišné výroby se jedná o poměrně zúžený okruh speciálních strojů na nakladače, krmné vozy, přepravníky zvířat či zastýlací vozy. Zde je však nutné podotknout, že stroje do ŽV jsou u žadatelů nad 150 ha podmíněny doprovodnou investicí v nejméně stejné výši do staveb či technologií. U žadatelů do 150 ha potom lze projekt zaměřit pouze na stroj, ale za předpokladu čerpání dotace z částky maximálně 2 mil Kč. U Rostlinné výroby jsou možnosti zajímavější, jelikož projekt může být tvořen pouze strojem či souborem strojů bez dalších omezení. V tomto sektoru se pro 1. kolo PRV významně rozšířil okruh možných strojů zejména o stroje na precizní zemědělství či stroje půdoochranné. Na druhé straně došlo k vyloučení strojů na pícniny.

Jaké oblasti mají v PRV 2023 – 2027 podporu? 

Každé dotační kolo bude mít jiné priority, a proto se zaměříme pouze na podmínky 1. kola. Zde je dobré se v případě strojů do RV zaměřit na stroje do citlivých komodit (ovoce a zelenina, chmel, brambory, vinná réva) a dále na stroje pro precizní zemědělství (kam patří např. i rozmetadla či postřikovače) a na stroje půdoochranné (kypřiče atd.). V ŽV je nutné zmínit, že pořízení stroje snižuje výrazným způsobem úspěšnost. Důvodem je bodové zvýhodnění primárně stavebních či technologických investic do chovů dojnic.

Můžu žádat o dotaci na více strojů? 

Ano, zejména v záměru RV to možné je. Naopak se s tímto budeme v praxi setkávat poměrně často, jelikož budou projekty kombinované právě jak stroji pro precizní zemědělství, tak stroji půdoochrannými. Limit na žádost je stanoven na 30 mil Kč dotace, přičemž běžný zemědělský podnikatel má dotaci stanovenou na 40%, v případě ekologů je možné čerpat bonus +10% a stejně tak v případě mladých začínajících zemědělců je zde + 10% dotace.

Jaké podmínky musím splnit pro získání dotace?

Vždy doporučím se poradit s dotačním poradcem, jelikož soubor podmínek je poměrně rozsáhlý a nelze ho paušalizovat.  

Jaké jsou dotace pro Ekologické zemědělství? 

Základní balíček dotačních limitů (způsobilých investic) je totožný jako pro konvenční zemědělce. Je však nutné připomenout, že ekologický podnikatel má nejen bodové zvýhodnění, a tím i lepší šance na úspěch, ale také má vyšší % dotace o 10%.

Jak dlouho trvá vyřízení dotace?

Je nutné počítat s tím, že kompletní vyřízení dotace je dlouhodobější proces. Začátek je definice záměru jako takového. To by mělo probíhat právě v tomto období. Znamená to sestavení dotační strategie, kde je spolupráce s dotačním poradcem velmi důležitá. Následuje odevzdání hotové žádosti na SZIF, které musí proběhnout v termínu mezi 22.8. a 12.9. 2023. Na přelomu září a října dojde ze strany poskytovatele dotace k vyhlášení předběžných výsledků, kde se žadatel dozví, zda je doporučen k financování a nebo pro něho dotační cesta skončila. Pro ty úspěšné následuje období pro zpracování výběrových řízení a to do termínu 16.1.2024. Současně již může probíhat realizace projektu. Následně očekávejme proces administrativní kontroly ze strany SZIF, kdy je žadatel povinen reagovat na případné žádosti o doplnění. I v této fázi je Vám samozřejmě náš dotační poradce plně nápomocný. Administrativní proces je ukončen podpisem dohody, který očekáváme v období léta 2024. Od tohoto momentu nám plyne řádná lhůta pro realizaci, která je ode dne podpisu dohody 24 měsíců. V průběhu této doby se musí předmět dotace zrealizovat a zároveň podat žádost o platbu. Pro žadatele, kteří na realizaci projektu spěchají, lze udělat výběrové řízení ještě před podáním žádosti o dotaci a ihned po jejím odevzdání realizovat. Je však nutné počítat s tím, že projekt nemusí být schválen.

Za jakou dobu obdržím finanční prostředky? 

Finanční prostředky jsou obvykle vypláceny do 6 měsíců po podání žádosti o platbu. Nejdřívější moment podání žádosti o platbu je po podpisu dohody (tedy léto 2024) a nejpozději do 24 měsíců po podpisu dohody (tedy léta 2026).

Jaké jsou administrační náležitosti, které musím podstoupit - ohledně vyřízení dotace? 

Toto je opět velmi individuální, jelikož každá žádost vyžaduje odlišný přístup. Zde lze ale paušálně říci, že v případě využití naší poradenské podpory je celý proces pro žadatele velmi významně jednodušší.

Existují nějaká konkrétní úskalí v administraci projektů?

Úskalí je celá řada. Vždy je vhodné začít s přípravou projektu včas. Právě včasná příprava eliminuje řadu chyb, které se často mohou objevit až v pokročilých fázích projektu. Nezapomínejme, že předběžné výsledky, které jsou očekávány na přelom září a říjnu, negenerují automaticky další úspěch projektu.  V případě, že je v projektu chyba, tak se zpravidla odhalí až v době po výběrovém řízení v době administrativní kontroly SZIF, kdy již nemusí jít projekt zachránit. Dále je to komunikace se SZIF, kdy v době administrativní kontroly jsou žadatelé jednou (či vícekrát) vyzváni k doplnění či objasnění některých částí projektu, a v případě, že není řádně a včas zareagováno, je to pro projekt také fatální. Z těchto důvodů skutečně doporučuji svěřit administraci projektu profesionálům, jelikož tím z podstatné části eliminujete riziko chyby. Stejně tak Vám dotační poradci navrhnou takovou strategii projektu, aby byla maximalizována šance na úspěch. Samozřejmě není možné, aby dotaci dostali všichni žadatelé, ale často je možné z projektu žadatele dostat takovou strategii, kdy významně zlepšíme šance na úspěch.

STROJE kterých se bude PRV týkat

Harmonogram:

  1. Odevzdání žádosti na SZIF, které musí proběhnout v termínu mezi 22.8. a 12.9. 2023.
  2. Na přelomu září a října dojde ze strany poskytovatele dotace k vyhlášení předběžných výsledků, kde se žadatel dozví, zda je doporučen k financování a nebo pro něho dotační cesta skončila (tzv doporučen a nedoporučen
  3. Pro doporučené žadatele následuje období pro zpracování výběrových řízení a to do termínu 16.1.2024.
  4. Následně očekávejme proces administrativní kontroly ze strany SZIF, kdy je žadatel povinen reagovat na případné žádosti o doplnění.  Administrativní proces je ukončen podpisem dohody, který očekáváme v období léta 2024.
  5. Od tohoto momentu plyne řádná lhůta pro realizaci, která je ode dne podpisu dohody 24 měsíců. V průběhu této doby se musí předmět dotace zrealizovat a zároveň podat žádost o platbu.

Většina žadatelů čeká na podpis Dohody až následně projekt realizuje. Nicméně formálně lze projekt realizovat ihned po odevzdání žádosti o dotaci, akorát žadatel ještě neví, zda dotaci získá či ne.

Ing. Michal Weber, Agroteam CZ

Program rozvoje venkova aneb jak na PRV
Program rozvoje venkova aneb jak na PRV
Program rozvoje venkova aneb jak na PRV
Program rozvoje venkova aneb jak na PRV
Program rozvoje venkova aneb jak na PRV
Program rozvoje venkova aneb jak na PRV
Program rozvoje venkova aneb jak na PRV

Potřebujete poradit s podáním dotace na PRV? Rádi Vám pomůžeme.

* povinné položky

Chcete dostávat lákavé nabídky přímo do své e-mailové schránky?

Zobrazit aktuální newsletter

O nás

Jsme profesionální a především ryze český e-shop, který je svým zaměřením na širokou zemědělskou veřejnost největší ve své kategorii.

Můžeme se pochlubit více než 60letou tradicí a zkušenostmi.

Toto vše z nás dělá jedničku na trhu se zemědělskou technikou u nás.

Kontakt

Telefon centrála: +420 389 012 211
Email centrála: info@agrozet.cz
Email e-shop: eshop@agrozet.cz
Kompletní kontakty

AGROZET České Budějovice, a.s.
U Sirkárny 501/30
370 04 České Budějovice
Česká republika