TIER IV

Emisní norma, která stanovuje množství NOx a volných částic ve výfukových plynech.