Svařovací invertor

Je elektrický přístroj, který převádí stejnosměrné napětí resp. stejnosměrný proud na střídavé napětí, které využívá při svařování elektrickým obloukem.