Hlavní stránka Slovník

Slovník

Zplynování

Je proces, při kterém se přeměňuje organický materiál na hořlavé plyny. Bývá součástí tzv. dvoustupňového spalování, kdy nejprve dochází ke zplynování a poté ke spalování vzniklého plynu za výrazně vyšší účinnosti.