Hlavní stránka Slovník

Slovník

SAE

Zkratka pro Society of Automotive Engineers. Klasifikační systém tříd SAE určuje jak je olej "hustý" nebo "řídký". Terminologicky správně jde o viskozitu oleje.

Ségrovka

Pojistný kroužek zamezující axiálnímu pohybu součástí.

Select Control

Elektronické předvolbové ovládání (pro vozy Euroboss L).

Skulon

Krycí plech použitý na sběracích vozech.

STAR FIRE ITL

Poziční přijímač s integrovaným modulem kompenzace terénu, který automaticky upravuje všechny výpočty pozic provedené na základě satelitního signálu o nerovný povrch a sklon.

StarFire iTC

Poziční přijímač GPS signálu s  integrovaným modulem kompenzace terénu.

Stupeň krytí (IPX)

Udává odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa či vniknutí kapalin. Vyjadřuje se v tzv. IP kódu (z anglického ingress protection) definovaném mezinárodním standardem IEC 60529. Kód tvoří 2 cifry: první udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá stupeň krytí před vniknutím vody. Nejvyšším stupněm ochrany tak je IP68. Stupně se dělí na: stupeň…

SUPERMATIC

Hrabicové vkládací ústrojí, šetrné, méně energeticky náročné.

Svařovací invertor

Je elektrický přístroj, který převádí stejnosměrné napětí resp. stejnosměrný proud na střídavé napětí, které využívá při svařování elektrickým obloukem.