Hlavní stránka Slovník

Slovník

Radiální ložisko

Druh ložiska, které je schopno zachycovat a přenášet síly kolmé na osu otáčení.

RC - Roller conditioner

Mačkací válce pro lepší zpracování při sklizni vojtěšek a jetelů.

Reverzor

Zařízení umožňují změnu směru jízdy vpřed nebo vzad bez nutnosti vypínat spojku pojezdu.

Rotor "Top Tech"

Rotor shrnovače s uzavřenou vodící drahou z litiny , s minimálními nároky na údržbu, vysokou životností.  

Rotor DURATEC

Profesionální rotor pro shrnovače Pöttinger, řady s-line, vyznačující se vysokou životností , snadnou demontáží jednotlivých hrabic včetně jejich uložení a velký průměr vodící dráhy.

Rotostop

Páka ovládání spojky nože umožňuje vypnutí, či zapnutí rotace žacího nože a vypnutí motoru. Sekací nůž se v případě nutnosti zastaví během dvou sekund, při přejezdu na vzdálenější část trávníku lze pohon nože vypnutím spojky zastavit, aniž by bylo nutno vypínat motor.