Hlavní stránka Slovník

Slovník

Manžeta

 Používá se k utěsnění hydraulických a pneumatických zařízení při přímočarém posuvném pohybu.

Metoda svařování MAG

Je metoda svařování v ochranné atmosféře, kdy tuto atmosféru tvoří  aktivní plyn, nejčastěji argon nebo různé směsné plyny.

Metoda svařování MIG

Je metoda svařování v ochranné atmosféře, kdy tuto atmosféru tvoří  netečný (inertní) plyn, nejčastěji oxid uhličitý. 

Metoda svařování TIG

Je to metoda svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, kdy tuto atmosféru tvoří netečný (inertní) plyn. Netavící se elektroda je buďto z čistého wolframu, nebo je legovaná oxidy vzácných kovů.

Modul

Poměr poloměru roztečné kružnice (v mm) a počtu zubů; základní míra všech ozubení.Je to základní katalogový údaj u ozubených kol. Modulem se určuje "hrubost" (nebo "jemnost") ozubení, a tedy hlavně velikost ozubeného kola.Ozubená kola v určitém převodu musí mít stejný modul.

Mulčovač

Je speciální sekačka pro nepravidelnou údržbu travnatých ploch. Tato sekačka nemá sběrný koš. Význam mulčovačů spočívá v tom, že vysokou trávu useknou, uvnitř šasí rozsekají na malé kousíčky - drť - a tuto hmotu zapracují zpět do trávníku. Díky tomu stačí travnatou plochu sekat třikrát až čtyřikrát ročně. Mulčovače neslouží pro parkovou úpravu trávníků.

Mulčování

Mulčováním dojde k odseknutí trávy prvním ostřím nože, tvarované ostří ho zvedne do horní části skeletu sekačky. Druhé ostří přesekne trávu na délku 5-10 milimetrů a nasměruje ho tak, že ho zapraví do trávy.  Takto nasekané drobné částečky travní hmoty se rychle rozkládají a slouží jako přirozené hnojivo. Během dvou dnů se travní drť rozloží a zmizí. Drť (obsahuje asi 80 % vody)…

Multitast

Systém efektivního kopírovaní (čelní kompírovací kolečko), pro všechny typy obracečů a shrnovačů.