Hlavní stránka Slovník

Slovník

Kapacitní regulace

Standardní provedení regulace napětí pomocí kondenzátoru.

Kroutící moment

Točivý moment nebo také kroutivý moment vyjadřuje působení síly na bod vzdálený od osy otáčení hřídele. Fyzikálně se jedná o moment síly, pod názvem krouticí moment se užívá v technických oborech u rotačních pohonných systémů. Obvykle se udává v jednotkách Nm (newtonmetr), krouticí moment 1 Nm znamená, že hřídel působí na bod vzdálený jeden metr od osy silou 1 newton.

Kulisa

Vytvarovaná plochá součástka s výřezem, umožňujícím pohyb jiné součástky po přesně definované dráze.

Kyanoakrylátová lepidla

Jsou jednosložková lepidla, vytvrzující působením vzdušné vlhkosti.