Hlavní stránka Slovník

Slovník

Diferenciál

Je mechanické zařízení pracující na principu planetové převodovky, jehož účelem je rozdělení poměru otáček (diference otáček) na výstupních hřídelích. Typickou aplikací diferenciálu je pohon hnací nápravy automobilu, kde umožňuje různou rychlost otáčení kol na jedné nápravě při průjezdu zatáčky.

Difuzor

Část pneumatického systému rozvodu osiva, kde se mísí proud vzduchu s osivem. To je v místě strháváno a následně rovnoměrně rozdělováno do jednotlivých semenovodů.

Direct Control

Pohodlné elektronické ovládání pro sběrací vozy - funkce lze spínat přímo, rozdělení fukcí na sekci plnění a vyprazdňování.

Disperzní lepidla

Jsou vodou ředitelná lepidla.