Hlavní stránka Slovník

Slovník

Abrazivní opotřebení

Je opotřebení vznikající otěrem velkého množství materiálu s malou hustotou o materiál s výrazně vyšší hustotou. Např. plužní ostří

Alpha-motion

Speciální závěs čelních žacích strojů, který díky unikátnímu systému odpružení umožňuje vždy optimální přizpůsobení se terréním podmínkám - konstantní nadlehčovací síla ve všech polohách vůči traktoru, příčný výkyv, eliminace odpružených náprav - ideální spojení pro rychlou a čistou práci.

AMS

Z anglického "Agricultural Management Solution"  -   řízené řešení pro zemědělství.Jedná se o soubor technických produktů,které vzájemným propojením umožňují zvýšení efektivity v jednotlivých činnostech zemědělské výroby.ZahrnujíStarFire iTCDispleje GreenStar 2Naváděcí systémyŘešení pro sklízecí řezačkyTelematika / JDLinkMěření výnosuMapování výnosůHarvest DocField Doc

Anaerobní

Proces nebo prostředí, kde není přítomen vzdušný kyslík.

Anaerobní lepidla

Vytvrzují bez přístupu vzduchu a při styku s kovem, který působí jako katalyzátor

Automatic voltage regulátor

Automatic Voltage Regulátor umožňuje svou kvalitou výstupního napětí napájení i elektronického zařízení

AUTOPOWER

Bezstupňová převodovka - umožňuje plynulou změnu rychlosti bez nutnosti manuálního řazení rychlostních stupňů obsluhou.

Axiální ložisko

Typ ložiska, které je konstruováno pro zachycení síly působící v ose otáčení hřídele. 

Axiální mlátící systém

Je mlátící systém, kde směr vkládání materiálu je rovnoběžný s osou mlátícího a separačního ústrojí. Vyznačuje se jednoduchou údržbou a není náchylný na změnu svažitosti terénu.