Hlavní stránka Slovník

Slovník

Stupeň krytí (IPX)

Udává odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa či vniknutí kapalin. Vyjadřuje se v tzv. IP kódu (z anglického ingress protection) definovaném mezinárodním standardem IEC 60529. Kód tvoří 2 cifry: první udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá stupeň krytí před vniknutím vody. Nejvyšším stupněm ochrany tak je IP68. Stupně se dělí na: stupeň…

SUPERMATIC

Hrabicové vkládací ústrojí, šetrné, méně energeticky náročné.

Svařovací invertor

Je elektrický přístroj, který převádí stejnosměrné napětí resp. stejnosměrný proud na střídavé napětí, které využívá při svařování elektrickým obloukem.

Tempomat

Je zařízení sloužící pro udržování nastavené rychlosti.

Termostart

Ohřev určeného množství nasávaného vzduchu při startování studeného vznětového motoru.Jeden nebo dva termostarty jsou umístěny v sacím potrubí motoru a během startování studeného vznětového motoru termostart ohřeje část nasávaného vzduchu plamenem(přívod el. energie a paliva). 

Těsnění ARMSTRONG (ROTĚS)

 Plochá těsnění slouží k utěsnění strojních dílů naplněnými oleji a dalšími kapalinami.

TIER IV

Emisní norma, která stanovuje množství NOx a volných částic ve výfukových plynech.

TLS

"Triple Link Suspension" - systém odpružení přední nápravy ve třech úrovních.MAX - maximální možné odpruženíMANUÁL -  ruční nastavení míry odpruženíAUTO - nastavení míry odpružení je nastaveno automaticky

Účiník

 Je fyzikální veličina, která vyjadřuje podíl činného a zdánlivého elektrického výkonu v elektrickém obvodu střídavého proudu. Vyjadřuje, jak velkou část zdánlivého výkonu lze přeměnit na užitečnou energii. Účiník závisí na vzájemném fázovém posuvu proudu a napětí, vypočítá se jako kosinus tohoto posuvu a přímo tak se také značí (\cos \varphi). Účiník je bezrozměrný a jeho…

Uzávěrka diferenciálu

Pracuje na principu vyřazení vloženého stupňě volnosti, tj. zamezím otáčení satelitního kola. Pokud se zamezí otáčení satelitního kola (pro jednoduchost mechanickou aretací) vyřadí se z činnosti diferenciálu jeho požadovaná funkce, tj. přenos proměnných otáček na výstupní hřídele

Variátor

Je typ převodovky se spojitě (plynule) proměnným převodovým poměrem, tedy s plynulou změnou převodového poměru mezi vstupní a výstupní hřídelí variátorové převodovky v obou směrech (nahoru i dolů).

Ventilový rozvod OHC

(Over Head Camshaft) je typ ventilového rozvodu pístového spalovacího motoru, u kterého je kromě ventilu v hlavě valců umístěna i vačková hřídel. Mezi vačkou a ventilem je obyčejně vloženo jen zdvihátko válcovitého tvaru. Rozvod tak obsahuje malý počet součástek vhodného tvaru, což zabezpečuje jeho vysokou tuhost.

Vertikutace

Znamená prořezávání trávníku (z anglického vertical cut = svislý řez). Používá se na odstranění zplstnatělých zbytků trávy, plevelů a mechů a zároveň na prořezání vrchní vrstvy půdy. Tím se zlepší příjem vzduchu, živin i vláhy a díky tomu probíhá hlubší a bohatší prokořenění trav. Zároveň dochází i k přesekání travních výběžků, čímž se podpoří tvorba nových výhonků…

VGT

"Variable geometry turbocharger"  - nastavitelná geometrie turbodmychadla.Umožňuje měnit objem vzduchu dodávaný turbodmychadlem do spalovacího prostoru motoru.

Whitworthův závit

Je standard pro závity, který se označuje písmenem W a vnějším průměrem závitu v palcích (například W 3/8). Stoupání se vyjadřuje v počtu závitů na palec délky. Profil závitu je určen vrcholovým úhlem 55o, hloubkou 0,640327 a radiusem 0,137329 stoupání.