Hlavní stránka Slovník

Slovník

PS

Zkratka z německého označení koňské síly - "Pferde Stärke" .

PTO

Zkratka z anglického spojení "Power take-off"  -  vývodový hřídel.

PVH

Přední vývodový hřídel.

Radiální ložisko

Druh ložiska, které je schopno zachycovat a přenášet síly kolmé na osu otáčení.

RC - Roller conditioner

Mačkací válce pro lepší zpracování při sklizni vojtěšek a jetelů.

Reverzor

Zařízení umožňují změnu směru jízdy vpřed nebo vzad bez nutnosti vypínat spojku pojezdu.

Rotor "Top Tech"

Rotor shrnovače s uzavřenou vodící drahou z litiny , s minimálními nároky na údržbu, vysokou životností.  

Rotor DURATEC

Profesionální rotor pro shrnovače Pöttinger, řady s-line, vyznačující se vysokou životností , snadnou demontáží jednotlivých hrabic včetně jejich uložení a velký průměr vodící dráhy.

Rotostop

Páka ovládání spojky nože umožňuje vypnutí, či zapnutí rotace žacího nože a vypnutí motoru. Sekací nůž se v případě nutnosti zastaví během dvou sekund, při přejezdu na vzdálenější část trávníku lze pohon nože vypnutím spojky zastavit, aniž by bylo nutno vypínat motor.

SAE

Zkratka pro Society of Automotive Engineers. Klasifikační systém tříd SAE určuje jak je olej "hustý" nebo "řídký". Terminologicky správně jde o viskozitu oleje.

Ségrovka

Pojistný kroužek zamezující axiálnímu pohybu součástí.

Select Control

Elektronické předvolbové ovládání (pro vozy Euroboss L).

Skulon

Krycí plech použitý na sběracích vozech.

STAR FIRE ITL

Poziční přijímač s integrovaným modulem kompenzace terénu, který automaticky upravuje všechny výpočty pozic provedené na základě satelitního signálu o nerovný povrch a sklon.

StarFire iTC

Poziční přijímač GPS signálu s  integrovaným modulem kompenzace terénu.