Hlavní stránka Slovník

Slovník

HARVESTLab

V překladu "Sklizňová Laboratoř" - zařízení umožňující získavat údaje o obsahu sušiny ve sklízené úrodě a výnosech.

HMS

Zkratka anglického výrazu "Headland Management Systém" - systém sekvenčně sdružuje více funkcí do jednoho tlačítka, lze přiřadit až 5 operací.

Homokinetický kloub

 Druh kloubu, který umožňuje přenos otáček mezi hřídeli v různém úhlu a při zachování konstantní rychlosti.

Horse power

Koňská síla (z anglického Horse power) – starší jednotka výkonu

Hydrostatická převodovka

Srdcem je uzavřené samomazné olejové čerpadlo, zaručující minimální nároky na údržbu a neobyčejnou trvanlivost. Ovládání je komfortní není zde řadící páka, vše se ovládá dvěma pedály (dopředu/dozadu). Regulace rychlosti pojezdu je dokonalá.  Ve spojení s tempomatem poskytuje maximální možné pohodlí při sečení rozlehlých pozemků.

Hypoidní soukolí

Ozubené soukolí s mimoběžnými osami a kuželovými koly. Výhodou hypoidního soukolí je větší dosažitelný převodový poměr, větší rozměry pastorku při malém počtu zubů a možnost oboustranného uložení kol.

Inventor

Nejvyšší stupeň regulace elektrického výstupu, zajišťuje za všech podmínek ideální průběh křivky výstupního napětí.

ISO Controll

Ovládací a kontrolní panel systému ISOBUS - přídavné funkce, lze použit pro všechny stroje se sytémem ISOBUS, velký display, další funkce.

JDLink

Bezdrátové komunikační a informační řešení pro traktory a samohybné žací stroje John Deere. Pomáhá vést záznam o každém stroji a přeměňuje dálkové, automatizované sledování v realitu.

Kapacitní regulace

Standardní provedení regulace napětí pomocí kondenzátoru.

Kroutící moment

Točivý moment nebo také kroutivý moment vyjadřuje působení síly na bod vzdálený od osy otáčení hřídele. Fyzikálně se jedná o moment síly, pod názvem krouticí moment se užívá v technických oborech u rotačních pohonných systémů. Obvykle se udává v jednotkách Nm (newtonmetr), krouticí moment 1 Nm znamená, že hřídel působí na bod vzdálený jeden metr od osy silou 1 newton.

Kulisa

Vytvarovaná plochá součástka s výřezem, umožňujícím pohyb jiné součástky po přesně definované dráze.

Kyanoakrylátová lepidla

Jsou jednosložková lepidla, vytvrzující působením vzdušné vlhkosti.

Manžeta

 Používá se k utěsnění hydraulických a pneumatických zařízení při přímočarém posuvném pohybu.

Metoda svařování MAG

Je metoda svařování v ochranné atmosféře, kdy tuto atmosféru tvoří  aktivní plyn, nejčastěji argon nebo různé směsné plyny.