Radiální ložisko

Druh ložiska, které je schopno zachycovat a přenášet síly kolmé na osu otáčení.