Piton Fix

Je vysokotonážní druh spodního závěsu traktoru, který neumožňuje plynulou změnu výšky při připojování nářadí.