Hlavní stránka Naše společnost Aktuality Žací stroje – novinky 2017

Žací stroje – novinky 2017

TiskPoslat stránku emailem

/Files/POTTINGER_1.jpg

Mnohé uživatele diskových žacích strojů značky Pöttinger napadne, jak je možné stávající techniku ještě dále vylepšit. Stávající žací stroje NOVACAT se v souladu s filozofií firmy chovají šetrně k píci, mají nízkou energetickou náročnost a kvalitní řez. Možnost snadné agregace k traktoru doplňuje efektivně vyřešené odlehčení či kopírování terénu.

Nicméně konstruktéři v závodě firmy v rakouském Grieskirchenu jsou ve svém oboru zkušenými specialisty. Na podzim tohoto roku to znovu potvrdili uvedením rovnou dvou novinek na trh: žací kombinace NOVACAT A10 a žacího stroje se šnekovým dopravníkem NOVACAT 352 CF.


Reakce na požadavky praxe


Nový systém souběžné dopravy píce je důkazem umění firmy vyjít vstříc požadavkům zákazníků. Ti požadovali, aby firma k neseným žacím strojům NOVACAT ještě doplnila zařízení pro dopravu píce na řádek ihned po jejím posečení. Se systémem CROSS FLOW je nyní dostupné ukládání píce do řádku i pro nejpoužívanější kategorii žacích strojů – bočně nesených.


Jednoduchým zvednutím zadního krytu dopravníku je možné docílit toho, že píce je odkládána na široko. Po sklopení krytu posouvá dopravník veškerou hmotu ke středu, přičemž díky od sebe vzdáleným závitům má vysokou průchodnost.


Příčný šnekový dopravník odebírá hmotu rovnou od žacích disků, bez jakékoliv následné úpravy. Mění směr jejího pohybu o devadesát stupňů a bez dotyku s půdou je veškerá hmota (včetně lístků) příčně přesouvána až k řádku, odloženému mezi koly traktoru čelně neseným žacím strojem. Poté je šetrně odložena na tento řádek, takže za traktorem s čelně a vzadu bočně nesenými žacími stroji zůstává na strništi formovaný zdvojený řádek.


Úspora času i nákladů


Díky tomu odpadá operace shrnování píce, a tím i riziko ztrát cenných částí rostlin. Dopravník také přináší úsporu nákladů a snížení časové náročnosti celého sklizňového řetězce. Ztrátám hmoty zabraňuje uzavřená konstrukce dopravníku – sto procent posečené hmoty je dopraveno přímo na řádek, čímž je také eliminováno riziko znečištění. Na přání lze systém CROSS FLOW doplnit o plachtu, s níž lze nastavovat šířku odkládaného řádku. Zdvojený řádek je vhodným řešením rovněž i při sklizni třetích a čtvrtých sečí, charakteristických nižším výnosem píce. Anebo přijde vhod při sklizni za vysokých letních teplot, kdy by píce rozhozená na široko zavadala příliš rychle.

Přitom CROSS FLOW firmy Pöttinger představuje velice kompaktní a cenově příznivý systém. Je rovněž vhodnou alternativou k taženým žacím strojům, vybaveným zařízením pro úpravu pokosu a shazovacím dopravníkem.


Flexibilní systém


V praxi je běžné, že rotační žací stroje sklízí různé druhy pícnin. U podniků s bioplynovými stanicemi navíc často sečou ještě porosty obilnin na GPS. Tito zákazníci pak po sklizňové technice vyžadují flexibilitu.


Konstruktéři firmy Pöttinger tyto požadavky zohlednili: šnekový dopravník je možné otevřít tak, že se zadní kryt manuálně vyklopí. Potom je píce odložena na strniště tradičním způsobem – na široko. Díky této extrémní flexibilitě je možné shazování hmoty využívat například při sklizni jen jediného druhu píce, například právě ozimého žita na GPS. V každém případě však žací stroje NOVACAT CF (osazené zařízením CROSS FLOW) nejsou vybaveny zařízením pro souběžnou úpravu píce. Místo toho disponují speciálně konstruovaným pohonem šnekového dopravníku. A to od vnějších žacích disků, pomocí druhé převodovky na vnější straně, trojice klínových řemenů a zdvojeného křížového kloubu. Šikmo ke směru jízdy uložený šnekový dopravník představuje originální konstrukci; závity jsou daleko od sebe, takže je možné trvale dopravovat i velké objemy píce. Konstrukce dopravníku hladce zvládne i výnosné porosty obilnin ve fázi mléčně voskové zralosti.


Ideální technologie pro žito


Díky své flexibilitě jsou žací stroje NOVACAT 352 CF vhodné i pro poskytovatele služeb. Právě takové zaměření má i první uživatel v České republice, Petr Miksa. Ve strojovém parku tohoto podniku služeb se sídlem v obci Dobrohostov je již pěkná řada žacích strojů firmy Pöttinger, včetně největšího provedení NOVACAT S 12 s pracovním záběrem 10,78 m.NOVACAT A10 může být vybaven prstovým lamačem ED anebo mačkacími válci RCB, případně je možný i provoz jen se shazovacími disky. Stanové kryty jsou standardně sklápěný hydraulicky.


A od roku 2016 taktéž žací stroj NOVACAT 352 CF, který umí ze svého pracovního záběru 3,46 m veškerou hmotu dopravit na středový řádek, odložený od čelně neseného žacího stroje NOVACAT 301 F ED v závěsu alpha motion. Po jednom přejezdu traktoru je tak hmota z celkového záběru 6,5 m odložena na jeden řádek.


„Pro sklizeň ozimého žita na GPS je tato technologie ideální,“ řekl spokojeně Petr Miksa. V agregaci s traktorem o výkonu 185 koní tvořila kombinace dvou žacích strojů optimální řádky této plodiny pro následnou sklizeň. Sběr řádků pomocí sklízecí řezačky byl usnadněný také tím, že čelně nesený žací stroj je opatřen prstovým kondicionérem, takže řádek mezi koly traktoru je načechraný. Otáčky kondicionéru jsou ovšem zredukovány.


Tradiční kopírování zajištěno


Pro lepší dopravu hmoty k dopravníku je žací stroj opatřen dvojicí krajových formovačů řádku. U zákazníků, jejichž porosty ozimého žita byly velmi výnosné, se potvrdila enormní průchodnost šnekového dopravníku. I v takových podmínkách byla sklizeň plynulá a traktor s dvojkombinací žacích strojů bez problémů stačil nasekávat pro výkonnou sklízecí řezačku. Také se ukázalo, že žací stroj NOVACAT 352 CF si i ve výbavě s dopravníkem stále zachovává kvalitní kopírování terénu. O odlehčení se stará hydraulický systém.


Podle slov Petra Miksy představuje nový systém dopravy hmoty vhodné řešení i pro sklizeň hrachů či jetelovin. Čelně nesený žací stroj by pracoval bez mačkače, a vzadu nesený stroj by s dopravníkem CROSS FLOW dopravil veškerou hmotu na řádek bez odrolu lístků a šetrně.


Budoucnost žacích kombinací začala


Profesionální uživatelé jsou tradiční skupinou zákazníků firmy Pöttinger. Přímo na míru jejich potřebám a požadavkům byla vyvinuta nová žací kombinace NOVACAT A10. Je konstruována pro traktory s předním tříbodovým závěsem a vývodovým hřídelem, tedy v rozděleném uspořádání, ve spojení s čelně neseným žacím strojem o záběru 3 nebo 3,5 m. V prvním případě nabízí pracovní záběr od 8,8 až do 9,56 m, ve druhém pak 9,26 až 10,02 m.


Aby byla za všech situací zajištěna dostatečná úroveň překrývání mezi čelním a vzadu nesenými žacími stroji, disponuje nová kombinace stranovým výsuvem v rozsahu 400 mm. Obsluha tedy může povelem z kabiny vysunout obě jednotky až o 200 mm ven či dovnitř. Díky tomu lze regulovat nejenom pracovní záběr, ale i úroveň překrývání. Pokud je kombinace ovládána pomocí ISOBUS, nabízí výrobce exkluzivní možnost automatické regulace bočního posuvu žacích jednotek na základě natočení volantu traktoru.


Nosníky žacích strojů jsou uchyceny pomocí kloubů a udržovány ve své poloze hydraulickým předpětím pomocí trojice ramen. Vypínací sílu si řidič může nastavovat z traktoru a její hodnotu vidí na manometru. Nová oboustranná nárazová pojistka představuje účinnější ochranu strojů: při nárazu na překážku se rameno se žacím strojem vychýlí vzad a zároveň i nahoru. Tím je v podstatě realizován „trojdimenzionální“ výkyvný mechanizmus, díky kterému se žací jednotka snadno vyhne překážce bez poškození. Při pokračování v jízdě se žací stroj automaticky vrátí do původní polohy, kde bude automaticky zajištěn díky svému předpětí. Ani prodloužený kloubový hřídel pohonu nemá s touto pohyblivostí problémy. Nový systém pohonu Y DRIVE zajišťuje delší životnost kloubových hřídelů.

Poslat odkaz na stránku

*) vyplnění takto označených položek je povinné.

*
*
*