Hlavní stránka Naše společnost Aktuality Za názory uživatelů..

Za názory uživatelů..

TiskPoslat stránku emailem

/Files/POTTINGER_1.jpg

..Karel Dobřemysl, VOD Kadov u Blatné, okres Strakonice..

Karel Dobřemysl, VOD Kadov u Blatné, okres Strakonice

Zaměření firmy, podmínky:

 • Firma založená v roce 2000.
 • 760 ha zemědělské půdy (450ha R a 310 ha TTP).
 • 245 ks krav s tržní produkcí mléka, 180 ks jalovic, 100 ks telat.
 • Nadmořská výška 450-530 metrů.
 • 2012 - výstavba bioplynové stanice o výkonu 600 kW s možností rozšíření do budoucna na 800 kW se separátorem a sušárnou dřeva.
 • Půdy lehké až velmi lehké, písčité s podložím žuly a pískovce, s malou mocností, velkým podílem kamení a velkou členitostí pozemků (vršíky, potoky, močály, rybníky), průměrná výměra jednotlivých honů je 12,5 ha u R a 3,6 ha u TTP.

Pořízené stroje:

 • 2000 – senážní vůz EUROPROFI 3 L
 • 2006 – senážní vůz JUMBO 6600 L
 • 2011 – senážní vůz JUMBO 8000 L
 • 2011 – diskový žací stroj NOVADISC 265
 • 2012 – senážní a transportní vůz JUMBO 10010 L combiline

 

Proč Pöttinger?

 • Kvalita strojů na sklizeň pícnin značky Pöttinger, obzvláště pak senážních vozů!
 • Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem strojů firmou Agrozet České Budějovice.
 • Logistika sklizně senáží senážním vozem.
 • Velká denní výkonnost strojů.
 • Kvalitní zázemí značky.
 • Rychlá dostupnost náhradních dílů.
 • Špičkový servis.
 • Ekonomika provozu - při agregaci s traktorem FENDT 933 Vario Profi vychází spotřeba na 1 t senáže 1,1 l nafty včetně přejezdů, které představují průměrnou dojezdovou vzdálenost 5 km. Ve vozu se vozí přibližně 16 t senáže při 33% sušiny.
 • Váhy na JUMBO 10010 L combiline - velice dobrá praktická záležitost, okamžité přečtení hmotnosti přepravovaného materiálu po sběru či odvozu s možností záznamu, zálohování dat do počítače a tím následného vyhodnocení ekonomiky provozu stroje - vřele doporučuji těm, kteří chtějí mít rychlý přehled o hmotnosti materiálu bez nutnosti investice do stacionárních vah.
 • V roce 2011 jsme vyměnili senážní vůz EUROPROFI 3 L za vůz Jumbo 8000 L. Tím se nám rázem zvýšil výkon linky o 25%. V letošním roce jsme prodali JUMBO 6600 L a pořídili nový kombinovaný vůz JUMBO 10010 L combiline, který nám po letošní zkušenosti zvýšil výkon linky o dalších 25%. Tímto jsme během dvou let navýšili výkon linky o 50 %. Díky těmto obměnám došlo k příznivým efektům jako zmenšená spotřeba nafty na tunu materiálu, úspora lidské práce, zlepšená kvalita zpracovaného materiálu, snížení celkového času sklizně, kterou dnes při velkých výkyvech počasí považuji za prioritu.
 • Nový vůz JUMBO 10010 L combiline nachází v naší firmě široké uplatnění - sběr senáže, odvoz slámy a sena i odvoz siláže. Při sběru senáže, kterou provádíme 3 krát za rok nám tento vůz sveze řádově 65% veškerého materiálu. Jedná se řádově o 600 ha za rok. Dále tento vůz využíváme ke sběru slámy, kterou dnes svážíme z větších vzdáleností. Pro příští sezónu zvažujeme nákup střešních profilů, poněvadž se ukazuje, že bez nich je svoz slámy srovnatelný s menším JUMBEM 8000 L. Předpokládáme, že díky střešním profilům dojde ke zvýšení a využití prostoru o 30% a tím zlepšení ekonomiky provozu stroje. Hlavní důvod nákupu tohoto stroje spočívá v jeho univerzálnosti, a to především v možnosti odvozu siláže, kde nahradí min. 2 nákladní automobily. Další z důvodů nákupu tohoto stroje byl ten, že naše společnost momentálně nedisponuje dostatečným počtem silážních žlabů v místě výstavby bioplynové stanice a budeme tak nuceni na přechodnou dobu polovinu potřebného materiálu převážet k dennímu cyklu bioplynové stanice.
 • Mohu konstatovat, že tento vůz nás pouze mile překvapil, a to především svojí výbornou manévrovatelností na malých pozemcích (jak je výše zmíněno), kterými naše firma disponuje. U tohoto problému byla na začátku určitá nejistota, jak to dopadne, ale vše se ukázalo jako zbytečné. Také mne vůz překvapil přesností nainstalovaného vážního systému, který velice dobře zaznamenává údaje o hmotnostech jednotlivých vozů a tím i urychluje okamžitý orientační výnos hmoty z hektaru.
 • Dále oceňuji systém automatického broušení nožů AUTOCUT, kterému jsme na začátku moc nedůvěřovali a odsuzovali ho, ale opak byl pravdou.
 • Sklizeň pícnin senážními vozy praktikujeme ve VOD Kadov již od roku 2000 nákupem již zmiňovaného vozu EUROPROFI 3 L, který nahradil řezačku SPS 420 a od roku 2006 se posílila sklizeň druhým zmiňovaným vozem JUMBO 6600 L. Díky těmto vozům začalo docházet k optimalizaci sklizně senáží pro dojný skot. Po obměně těchto strojů v roce 2011 a 2012 se nadále zlepšuje výkon a kvalita materiálu nejenom pro dojnice, ale i pro sklízenou hmotu určenou pro bioplynovou stanici.
 • Do budoucna se bude naše firma poohlížet po nákupu dalšího kombinovaného vozu, výkonného nahrabovače a dále též nového sečení, od nichž si slibujeme další zvýšení a zkvalitnění sklízených materiálů a další snižování nákladů na jednotku sečeného a přepravovaného materiálu.
 • Závěrem se domnívám, že firma Pöttinger dokáže naplno uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky českého i zahraničního zemědělství a nemusí se stydět za své portfolio strojů, které patří mezi špičku momentálně nabízených strojů pro pícninářský program a program kombinované dopravy.

 

Ve VOD Kadov využívají technologii sklizně senáže vozy Pöttinger již řadu let.. 

 

Diskový žací stroj NOVADISC 265 je agregovaný s traktorem Zetor 7711 s výkonem cca 70 koní. Žací stroj je nenáročný pomocník s dobrou manévrovatelností i kvalitou sečení a velkou výkonností i při menší šířce záběru.. 

 

Velkoobjemový vůz JUMBO 10010 L combiline je posledním přírůstkem v podniku. Vůz bude sloužit pro sklizeň senáží, sena a slámy, odvoz kukuřice a též pro denní dodávku potřebného materiálu pro bioplynovou stanici..

 

Vůz je vybavený vážícím zařízením s možností sběru dat o množství hmoty při denním dávkování do bioplynové stanice a okamžitého nasbíraného či nafoukaného množství materiálu..


Podvozek TRIDEM má výbornou manévrovatelnost, malý měrný tlak na půdu a velkou průjezdnost na vlhčích polích a loukách..

 

Zpracováno za podpory Karla Dobřemysla, předsedy představenstva VOD Kadov. 

 

Poslat odkaz na stránku

*) vyplnění takto označených položek je povinné.

*
*
*