Hlavní stránka Naše společnost Aktuality Vyvinuto specialisty, prověřeno praxí

Vyvinuto specialisty, prověřeno praxí

TiskPoslat stránku emailem

/Files/POTTINGER_1.jpg

Příkladem velkého zemědělského podniku, který využívá moderní výkonnou techniku, je Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě. Hospodaří dohromady na 4000 hektarech zemědělské půdy klasickou technologií, při níž je celá výměra 2500 hektarů orné půdy orána. Značný podíl na orné půdě mají pícniny pro účely živočišné výroby, která je velmi intenzivní, a pro zásobení vlastní bioplynové stanice o výkonu 1137 kW.

Zaměření rostlinné výroby je klasické, tedy na pěstování ozimé pšenice, ozimého i jarního ječmene, ozimé řepky, ovsa, hrachu a brambor. Nedílnou součástí osevního postupu je silážní kukuřice a jetel luční na senáž. Posledně jmenované pícniny jsou využívané jako substrát pro bioplynovou stanici i pro krmení stáda celkem 950 kusů skotu s využitím na mléko. Krmivo se sklízí též z 1500 hektarů trvalých travních porostů, což znamená značný objem hmoty a tím i vysoké nároky na používanou sklizňovou techniku.


Intenzivní využití traktorů


Co se týká trakčních prostředků, slouží v podniku stroje značek Zetor, Claas a především Fendt. První traktory Fendt byly zakoupeny v roce 1995 a ačkoli jejich počítadlo motohodin se blíží hodnotě 30 000, slouží spolehlivě až do současnosti. Neodpočinou si ani v zimě, kdy provádí úklid sněhu na veřejných komunikacích se šípovým pluhem v předním závěsu. Protože jsou vybaveny otočným řízením, mohou si v místech s velkou vrstvou sněhu pomoci sněhovou frézou. Tu si nesou v zadním tříbodovém závěsu a couvající traktor s ní dokáže udělat hodně práce. Od firmy Claas využívá podnik systémový traktor Xerion 3800 Trac VC velmi univerzálně: jak k polním pracím (pro podmítky a přípravu půdy), tak po otočení kabiny dozadu také k rozhrnování a dusání píce na silážních žlabech. Přívozní soupravy vyklápí svůj náklad před žlabem a hmota je dále vyhrnována.


Na začátku byly žací stroje a vůz


Předpokladem sklizně kvalitního krmiva je kvalitní sklizňová technika. Důležitý krok v modernizaci strojového parku učinili pracovníci podniku v roce 2005 pořízením dvou žacích kombinací NovaCat 8600 ED pro tlačné nasazení a senážního návěsu Jumbo 8000 L od firmy Pöttinger. Stroje značně zvedly výkonnost sklizňové linky, což umožnilo sklízet za optimálních podmínek, a byly také provozně spolehlivější než technika dosavadní.


Zemědělské družstvo využívá návěsy Pöttinger Jumbo 10010 LJumbo 10010 L Combiline. Na podvozcích Tridem plynule sledují traktor i na nepravidelných řádcích, při otáčení a při vyjíždění z pozemků.


Kombinace žacích strojů NovaCat 8600 ED v tlačném nasazení traktoru se osvědčila také díky svému bezproblémovému překrývání záběru všech žacích lišt, které jsou blízko u sebe, a ne daleko, jako je tomu u rozděleného uspořádání kombinace. Couvající traktor tak může i prudčeji zatočit a bez problému „obkrouží“ i keře či nepravidelné okraje pozemků. Z kabiny traktoru Fendt má navíc řidič dobrý přehled o všech žacích strojích v celém záběru.


Žací kombinace se ukázaly jako výkonné a především provozně spolehlivé stroje. Jedna z nich pracuje dokonce i v současnosti, když má za sebou již více než 30 000 sklizených hektarů(!). Perfektní je také kopírování terénu – i při společném uspořádání jako jedna jednotka mohou jednotlivé žací stroje kopírovat povrch pozemku díky svému středovému zavěšení. Mají prstové lamače pro souběžné narušení hmoty, protože většinou sklízí trvalé travní porosty.


Flexibilní sklizňový stroj


V roli druhé žací kombinace vystupuje v současnosti novější provedení Pöttinger X8 ED, provozované spolu s traktorem Fendt 924 Vario v klasickém rozděleném uspořádání. Díky tomu může být stroj osazen pásovými dopravníky Collector, které jsou za určitých podmínek velmi užitečné. To platí zvláště při obsekávání porostů, anebo při sklizni senáží za vysokých letních teplot. V takovém případě jsou pásové dopravníky ideálním řešením pro výkonnost sklízecí řezačky. Systém Collector má více možností ukládání hmoty než jen do středového řádku; při sklizni pícnin z velké výměry luk využívají pracovníci podniku všechny varianty. A to včetně kombinovaného ukládání, kdy jeden pás píci ukládá na řádek a druhý nepracuje. Shrnovač TOP 1252 C pak při jedné jízdě může formovat řádek ze záběru 18 m, takže se uspoří čas i přejezdy při této operaci.


Významnou výhodou systému Collector je snížení obsahu příměsí ve shrnuté píci. Novější model shrnovače rozšířil od roku 2010 strojový park podniku a navazuje na velmi dobré zkušenosti s typem Eurotop 1251. Starší model je stále v provozu a nijak mu nevadí, že má za sebou již 18 tisíc sklizených hektarů. Ve srovnání se shrnovačem konkurenční značky v podniku vynikají stroje firmy Pöttinger nejen spolehlivostí, ale i dobře fungujícím systémem kopírování povrchu pozemku.


Směrem k největším návěsům


Na základě pozitivních zkušeností se rozvinula další spolupráce s firmou Pöttinger. Manažeři podniku se začali intenzivně zajímat o novinky tohoto výrobce i o technologii senážování pomocí senážních vozů. Vzhledem k velkým objemům hmoty se v roce 2007 rozhodli pro největší model vozu Jumbo 10 000 L. Návěs vhodným způsobem spojuje objem nástavby až 100 m3 hmoty při středním s tlačení s vysoce výkonným rotorovým plnicím ústrojím firmy Pöttinger. Výkonnost při sběru píce z luk byla tak vysoká, že již po pouhých čtrnácti dnech přibyl na dvůr podniku čtyřrotorový shrnovač EUROTOP 1251.


Tento stroj se záběrem až 12,5 m dokázal plynule pracovat bez zdržování soupravy traktoru s uvedeným návěsem. Díky jeho velkému a pravidelnému řádku se výkonnost celé linky zvýšila o 20 %. Na základě dobrých zkušeností se stroji Pöttinger byl pořízen ještě návěs na sklizeň suché hmoty Faro 8000 L a postupně řada nesených diskových žacích strojů NovaCat ED s pracovním záběrem tři metry a zařízením Extra-dry.


Nekompromisně hodnotící praxe


Další formou spolupráce je testování strojů Pöttinger. Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě má vhodné podmínky pro testování velkých strojů, takže v roce 2010 začalo testování stroje Terrasem C8. Výkonné traktory, velké výměry a intenzivní nasazení po dlouhou dobu tento pneumatický secí stroj důkladně prověřilo. K dalším testovaným strojům patřil i tažený obraceč HIT 10.11 T, který byl v roce 2011 také pořízen jako jeden vůbec z prvních v ČR. Jeho pracovní záběr činí 10,6 m.


Nenáročný širokozáběrový obraceč


Již v průběhu testování se ukázalo, že je tento stroj při své precizní účinnosti lehký a bez problémů pracoval spolu s traktory Zetor 7245 a Zetor 7745. Jeho oj se zapojila do etážového závěsu traktoru; díky své originální konstrukci podvozku se širokým rozchodem a rámu, který spojuje všechny rotory při zachování jejich pohyblivosti, vynikal obraceč klidným chováním i na nerovných loukách.


Obsluha také využívá možnosti nastavení pracovní výšky prstů nad zemí, protože se provádí snadno. Díky tomu se výrazně snižuje úroveň znečištění píce. Se zařazením do provozu diskových žacích strojů přešli pracovníci Zemědělského družstva Nové Město na Moravě na sklizeň s vyšším strništěm (s výškou 5–6 cm), a výsledky jsou podle jejich slov lepší. A to i při sklizni porostů hrachu jako krycí plodiny zasetého jetele lučního, kterou zajišťuje také žací kombinace NovaCat X8 ED. Pásové dopravníky Collector posečenou hmotu hned ukládají na středový řádek. Další výhodou obraceče je bezporuchový provoz a žádné ztráty prstů, které jsou na ramenech navíc ještě fixovány pojistkou.

Poslat odkaz na stránku

*) vyplnění takto označených položek je povinné.

*
*
*