Agrozet České Budějovice a.s.


Výkonné stroje, které nám přinášejí zisk

Trvalý odkaz na článek: http://www.agrozet.cz/nase-spolecnost/aktuality/vykonne-stroje-ktere-nam-prinaseji-zisk.aspx

Obhospodařují 210 hektarů, z toho orné půdy je 190 hektarů, zbytek jsou louky. Pozemky jsou různé, od rovinatých, po svahovité a kamenité. Na orné půdě pěstují kolem 50 hektarů ozimé řepky, 60 až 70 hektarů ozimé pšenice, dále jarní ječmen a kukuřici na siláž pro potřeby menšího stáda dojnic.


Z techniky PÖTTINGER využívají na farmě už od roku 2003 rozmetadlo hnoje TWIST 7001 F4. V roce 2008 pořídili krátký nesený diskový podmítač TERRADISC 4000, který od roku 2012 doplňuje čtyřmetrový secí stroj TERRASEM C4 ARTIS. „Výhodou secího stroje TERRASEM C4 je, že má nadstavbu se zásobníkem na 3 900 litrů, takže zaseji 12 hektarů na jeden zátah a nemusím tak často doplňovat osivo. Pracuje v agregaci s traktorem 240 koní, ale v prvních letech jezdil s traktorem o výkonu 180 koní a byla to dostatečná tažná síla. Secí stroj si bez problémů poradí na všech parcelách, seje přesně do požadované hloubky, co nastavím, to kvalitně vyseje. Například u pšenice ozimé dávám výsevek 200 až 220 kilogramů osiva na hektar a dosahuji průměrný výnos kolem 7 tun, u ječmene dávám výsevek 180 kilogramů a u řepky podle odrůdy,“ říká farmář a dodává, že secí stroj TERRASEM díky svému nářadí může set i do nepřipravené půdy, což podle aktuálních podmínek uplatňují. Pod řepku připravují pozemky disky a potom si už secí stroj pěkně připraví seťové lůžko a zaseje. Na podzim sejí pšenici většinou napřímo. Po kukuřici jedna příprava disky a pak hned setí. Na jaře po oraném pozemku pole otevřou smykem, a když nejsou žádné velké nerovnosti, secí stroj už si pole srovná. Za den stroj zaseje 35 až 40 hektarů při pracovní rychlosti 14 až 15 km v hodině. Za sezonu zvládne 250 hektarů. Sejí s ním i ve službách, a to hlavně přísevy trav.


Ze strojů na pícniny mají na farmě třímetrový zadní diskový žací stroj NOVADISC 305 a dvourotorový shrnovač EUROTOP 620 A s šestimetrovým pracovním záběrem. Žací lišta sklízí jen na vlastní výměře trvalé travní porosty a jetel, podle roku dvě až tři seče. Shrnovač pak píci připraví do řádků na lisování do balíků. „Jsou to jednoduché a bezproblémové stroje, u kterých jsem za šest sezon nezaznamenal žádné poruchy, jen běžné opotřebení. Výborně kopírují nerovnosti, pracují s traktorem, který je zrovna k dispozici, ale stačí i slabší výkon 80 koní,“ uvedl Hynek Marek.


ČSN EN ISO 9001:2009, 14001:2005 | Mapa stránek | Kontakty | Napište nám

© Agrozet České Budějovice, a. s., U Sirkárny 30, 371 55 České Budějovice
Publikováno na redakčním systému Mediacentrik.