Agrozet České Budějovice a.s.


Pöttinger čelí úspěšně zpracováním půdy a secí technikou těžké situaci na trhu v oblasti zpracování pícnin

Trvalý odkaz na článek: http://www.agrozet.cz/nase-spolecnost/aktuality/pottinger-celi-uspesne-zpracovanim-pudy-a-seci-technikou-tezke-situaci-na-trhu-v-oblasti-zpracovani-picnin.aspx

Silný vývoj v oblasti zpracování půdy a secí techniky


Enormní nasazení při vývoji strojů v oblasti zpracování půdy a setí z minulých let se právě nyní v těžkých časech vyplácí. Firmě Pöttinger se právě v těchto oblastech podařilo dosáhnout nárůstu obratu.


Oblast sklizně píce je s 57 procenty hlavním nositelem obratu, následuje ji oblast zpracování půdy a secí technika s 28 procenty. Ve srovnání s předešlým rokem ale došlo k poklesu o 12 procent. V secí technice se oproti tomu dosáhlo vynikajícího obratu s nárůstem 20 procent vůči loňskému roku. Obchod s originálními náhradními díly se postaral ve srovnání s předešlým rokem o stejný obrat.


Mnoho trhů po celém světě bylo poznamenáno těžkou situací v tržním prostředí. Přesto se vyskytly i pozitivní výjimky: Nadprůměrně silně rostly - dle procentuálního nárůstu obratu - exportní trhy Dálného Východu, Pobaltí, Kanady, Ukrajiny, Austrálie a Belgie. Obrovský význam má exportní kvóta 86,5 procentobrat, docílený mezinárodním odbytem, ve výši 260,5 mil. Euro.


5 zemí s největším nárůstem obratu vzhledem k absolutnímu obratu strojů ve srovnání s předešlým rokem jsou Ukrajina, Kanada, Francie, Japonsko a Čína. Vedle Německa s 19 procenty představuje jeden z největších a nejdůležitějších jednotlivých trhů Francie s 13,5 procenty podílu na celkovém obratu.


Stabilní na domácím trhu


Domácí trh Rakousko je s celkovým podílem na obratu 13,5 procent i nadále vedle Německa a Francie jedním z nejsilnějších jednotlivých trhů. Ve srovnání s předešlým rokem obrat mírně kvůli náročným podmínkám poklesl. Přesto je a zůstává domácí kvalita u zemědělců žádaná. To firmu obzvláště těší. Neboť právě individuální pokrytí rozmanitých, široce odborných požadavků v Rakousku - od alpských oblastí až po roviny - vyžaduje mnoho zkušeností ve vývoji strojů. Jeden z potenciálů firmy PÖTTINGER.


ČSN EN ISO 9001:2009, 14001:2005 | Mapa stránek | Kontakty | Napište nám

© Agrozet České Budějovice, a. s., U Sirkárny 30, 371 55 České Budějovice
Publikováno na redakčním systému Mediacentrik.