Hlavní stránka Naše společnost Aktuality Představujeme firmu APV z Rakouska

Představujeme firmu APV z Rakouska

TiskPoslat stránku emailem

/Files/APVlogo1_3.jpg

Mladý, dynamicky se rozvíjející výrobce zemědělské techniky – takovým je rakouská firma APV. Byla založena v roce 1997 jednatelem Ing. Jürgenem Schölsem a sídlí v obci Dallein, nacházející se na severu Dolního Rakouska.

Celých 85 procent produkce směřuje na export, z velké části v rámci Evropy. Nově proniká APV i na další kontinenty, a je aktivní i na trzích v Kanadě, USA, Austrálii, Novém Zélandu či v Číně.Sídlo firmy APV se nachází v malé rakouské obci Dallein. V několika budovách se nacházejí kanceláře, včetně oddělení vývoje, další jsou pak vyhrazené pro montáž a sklad dílů.


Firma zaměstnává rovnou stovku pracovníků, z nichž značný počet pracuje v oddělení vývoje. Velký význam přikládá zpětné vazbě na zákazníky. V oddělení vývoje jsou určení zaměstnanci, kteří mají přímou vazbu na uživatele techniky APV a jsou s nimi v kontaktu. Zkušenosti a postřehy uživatelů představují cenné podněty pro další vývoj. Díky tomu také může firma APV i v roce 2016 přijít na trh s mnoha novinkami. U svých strojů se zaměřuje na inteligentní ovládání a snadné používání.


Kvalitní a kompatibilní technika


Samozřejmostí je důraz na kvalitu. Vývoj, výroba a prodej techniky jsou certifikovány podle ISO 9001. Stroje APV dokáží díky své kompatibilitě s půdozpracující technikou různých výrobců snížit náklady na výrobu i časovou náročnost. Součástí dodávek jsou všechny držáky pro univerzální konstrukci. Firma také spolupracuje s řadou partnerů, k nimž patří například firmy Kuhn, Pöttinger, Unia či Amazone.Skříně pro secí stroje jsou opatřeny kvalitním lakem, nanášeným u dodavatele formou práškového lakování. Tím je zajištěna dlouhodobá ochrana proti korozi.


Roční obrat má rostoucí tendenci – z hodnoty 10 milionů euro v roce 2014 stoupl na 12 milionů euro v roce 2015. Montáž strojů zatím funguje v prostorách sídla firmy, ale pro výraznější navýšení produkce si APV buduje prostory zcela nové. Na jaře letošního roku byla zahájena výstavba nové haly. Vyrůstá na zelené louce v blízkosti obce Dallein a již od podzimu v ní má fungovat výroba strojů. Moderní výrobní technologie spolu se zvětšením prostorů dovolí jednak navýšení produkce, ale i montáž strojů ještě o větším pracovním záběru, které firma APV nyní připravuje. Pod stejnou střechu se také přestěhuje sklad dílů, potřebných pro výrobu.V malé míře probíhá výroba na sklad, jako u těchto secích strojů, ale většinou se montují stroje na základě požadavku konkrétního zákazníka.


Ve svém sídle má firma APV vybudovány moderní prezentační prostory. V hale stálé prezentace jsou k vidění zástupci pneumatických secích strojů, rozmetadel a lučních bran všech velikostí a provedení.


Profesionální kulturní brány


Kulturní prutové brány jsou osvědčeným strojem pro likvidaci plevelných rostlin na orné půdě, k povrchovému provzdušnění orné půdy i luk, k podpoře odnožování a pro provádění kvalitních přísevů luk a pastvin. Obnovením přístupu vzduchu i vláhy ke kořenům se zvyšuje výnos. Firma APV vyrábí tento stroj v mnoha různých provedeních a velikostech.


Zvláště v Německu, ale například i v České republice, pracuje profesionální provedení GP 600 M1. Jedná se o taženou verzi, vybavenou bržděnou transportní nápravou, a sekcemi pracovních nástrojů, které lze využívat společně nebo samostatně.


První sekce bran je tvořena pruty o tloušťce 12 mm, které mají dostatečně agresivní účinnost při vyvláčení starého porostu z travního drnu. Za nimi se pak nachází sekce s pruty o tloušťce 10 mm, které se starají o rozvolnění hmoty a o vyvláčení půdy z uvolněných plevelných rostlin nebo staré plstě. Každá tato sekce prutů je samostatně nastavitelná, co se týká úhlu a tím i agresivity účinku. Mechanicky nastavitelná je také poloha přední smykové lišty, která slouží pro urovnání například krtin na povrchu. Jednotlivá pole bran jsou navíc uložena na otočných čepech, takže se mohou kývat a rovnoměrně kopírovat povrch pozemku.


Při práci stroj pojíždí po opěrných válcích. Zájemci si mohou vybrat buď válec Cambridge o průměru 530 mm, nebo ozubený válec o průměru 410 mm. Druhá varianta byla vystavena; kroužky válce jsou horizontálně pohyblivé a také díky svému ozubenému a prokrajovanému okraji vynikají specifickou účinností. Jejich účinek na zpětné utužení půdy je značný. Vystavené brány byly osazeny secím strojem APV PS 500 M2 a vyžadují traktor o výkonu od 140 k. Tento secí stroj má oproti strojům řady PS 120 – PS 300 zesílený rám.


Novinka pro podhorské regiony


Naopak v domovském Rakousku má firma APV úspěchy se svými kulturními bránami v neseném provedení a s menším záběrem. A to buď v profi provedení, jako varianta GP 300 M1, anebo v lehčí verzi jako řada GS M1. Ta se vyrábí v pracovních záběrech 3 a 6 m a je osazena čtyřmi řadami zahnutých kruhových pružinových prstů. Naproti tomu provedení GP 300 M1 disponuje dvojicí polí s prsty, doplněných opěrným válcem.Jednotlivá pole prutových bran jsou uložena otočně, takže mohou nezávisle na sobě kopírovat terén. Jejich vedení je zajištěno přes centrální rám.


Pro zemědělce, hospodařící na svažitých pozemcích, však tento stroj měl příliš vysoké nároky na zvedací kapacitu zadního tříbodového závěsu. Pro takové případy a pro možnou agregaci prutových bran i se svahovými nosiči nářadí vyvinula firma APV novinku – kombinaci pro údržbu luk GK.


Stroj se vyznačuje kompaktními rozměry, takže je ideální pro nasazení v podhorských oblastech. A především jej lze rozdělit a prutovou sekci připojit do čelního tříbodového závěsu a válec s nástavbovým secím strojem agregovat v závěsu zadním. Díky tomu je trakční prostředek rovnoměrně zatěžován a je stabilní, což bude vhodná varianta například pro agregaci se svahovými nosiči nářadí. Poté lze také prutové brány kombinovat s jiným čelně neseným strojem, a v otázce válce má zákazník také možnost volby jednoho ze třech provedení.Prutové brány GP 300 M1 mohou být osazeny jedním ze třech typů opěrného válce. Cambridgeský válec zajišťuje jak velmi dobré opětovné utužení půdy, tak i dobré samočištění. Zároveň je šetrný k rostlinám, pokud je stroj využíván ke kultivaci porostů např. obilovin.


Je možné i samostatné objednání jednotlivých strojů – prutových bran či lučního válce se secím strojem PS 120-200. Pro větší traktory je možné obě sekce spojit dohromady a agregovat společně v zadním závěsu.


Rozmetadlo přesně pro moderní požadavky


Další novinkou firmy APV je rozmetadlo s označením PS 300 M1 D TWIN. Jak název napovídá, je osazeno zásobníkem, jehož celkový objem 300 l je pomocí přepážky uprostřed rozdělen na dvě poloviny s objemem vždy 150 l. Zásobník je vyroben z plechu, a osazen velkým víkem, dovolujícím snadné plnění obou polovin. Ty mohou být vyplněny různými druhy materiálu, který je možné vzájemně nezávisle dávkovat.


Je to možné díky tomu, že stroj má dvojici výsevních válečků, které jsou poháněny dvojicí elektromotorů nezávisle na sobě z jedné strany (pravé). Každý váleček má poloviční délku, než váleček klasický, a zásobuje čtveřici vývodů.


Pro ovládání dvojice elektromotorů má firma APV ovládací modul 5.7. Ten se využívá i v případě, že je třeba ovládat dvojici například secích strojů nebo rozmetadel na jedné soupravě traktoru a půdozpracujícího stroje zároveň. Sloučení ovládání do jednoho terminálu je samozřejmě výhodou.

Jak elektronika, tak i výsevní ústrojí jsou vyřešeny tak, aby uživatel měl možnost samostatného ovládání dávkování pro oba druhy přípravků. Stroj také umožňuje jeden výsevní váleček vypnout a tím zastavit výsev či dávkování na jedné polovině záběru.


Velmi zajímavé možnosti uplatnění


PS 300 M1 D TWIN již díky své originální konstrukci stihl nalézt řadu zajímavého uplatnění: při sázení brambor pro uložení a aplikaci granulovaného hnojiva a insekticidu, při zakládání porostů kukuřice pro uložení hnojiva a insekticidu, anebo dvou druhů hnojiva, které jsou pak aplikovány do dvou různých hloubek. Dále se nechá stroj využít i pro setí hlavní plodiny spolu s podsevem, například hrachu s podsevem hořčice či svazenky. Osivo hrachu je ale poměrně těžké, a tak pro něj mohou být využité jen čtyři vývody, čímž je dána i omezená pracovní šířka při setí. Je zaséván do větší hloubky v první fázi, poté následuje uložení malého osiva podsevu, nejčastěji před opěrný pěchovací válec pro mělké zapravení.


Zajímavý prvek se skrývá u stroje PS 300 M1 D TWIN v jeho spodní části: dvě klapky dovolují separátní nastavování intenzity proudu vzduchu od ventilátoru pro každou polovinu.


Možnost aplikovat dva druhy hnojiv či osiv anebo hnojivo a insekticid zároveň v odlišných dávkách činí ze stroje PS 300 M1 D TWIN široce využitelné a užitečné příslušenství pro řadu strojů na zpracování půdy, setí či sázení.Zvláštní výbava edice pro hnojení


V edici pro hnojení také nabízí firma APV stroj s označením PS 120 M1 D. Je konstruován obdobně jako normální rozmetadlo, nicméně u vývodů a obou konců výsevního hřídele je stroj doplněn o těsnění. Kryt výsevního hřídele je doplněn o polyuretan, je tedy vzduchotěsný a odolný vůči korozi. Utěsněné je také víko zásobníku osiva. Také všechny šrouby, příložky a matice či mísič jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli a stroj je lakován speciálním druhem barvy. Díky tomu dovoluje práci i s insekticidy, herbicidy, mikrogranuláty a velmi jemnými druhy hnojiv, pokud jsou tyto látky v granulované formě. Anebo i výsev meziplodin.


Standardně je stroj osazen osmi vývody, s nimiž je možné realizovat pracovní záběr od jednoho do sedmi metrů. V případě doplnění plastového panelu se počet vývodů zvýší na 16 a stroj je pak možné agregovat s nářadím o záběru až 12 m.Stroj PS 300 M1 D TWIN má z každé strany samostatné nastavení polohy kartáče a intenzity proudu vzduchu od ventilátoru pro každou polovinu zvlášť.


Vývojáři firmy APV umí myslet na detail. V případě zájmu mohou nabídnout i kontrolu průchodnosti semenovodných hadic. Na každou hadici se nainstalují senzory, které v případě jejího ucpání tuto chybu ohlásí.

Řidič obdrží oznámení o konkrétní neprůchodné hadici na samostatném terminálu v kabině. Systém lze využívat až pro 24 hadic a může být doplněn i na stávající stroje v provozu.


Ovládací moduly nabízí řadu užitečných funkcí. Za jízdy může řidič měnit nastavení dávky hnojiva nebo výsevku. Elektronika zabezpečuje regulaci otáček válečku v závislosti na pojezdové rychlosti. Tuto rychlost umí elektronika měřit různými způsoby.Moduly APV se vyznačují jednoduchým a přehledným ovládáním. Výsevní hřídel je pomocí elektroniky sledována a regulována podle pojezdové rychlosti. Moduly integrují také počítadla hodin a hektarů a umí i český jazyk.


Buď s pomocí čidla pojezdového kola, které pracuje na principu magnetu a sčítání magnetických impulzů. Tento senzor je jednoduchý, ale obtížně se instaluje. Anebo s pomocí radarového senzoru či sensoru GPS, případně umí tyto informace získávat také ze sedmipólové zásuvky traktoru.


Jednoduché je také provedení výsevní zkoušky. Řidič zadá na terminálu pracovní záběr půdozpracujícího stroje, výsevek v kilogramech na hektar a rychlost jízdy. K výpusti stroje upevní sáček, spustí dávkování a poté zváží množství oddávkovaného osiva pomocí váhy, dodávané spolu se strojem. Zjištěnou hodnotu zadá do ovládacího monitoru, který podle ní automaticky provede korekci výsevku. V průběhu setí je pak na terminálu zobrazeno, na kolik procent výsevní ústrojí pracuje při konkrétní pojezdové rychlosti. Při otáčení soupravy na souvrati nebo například objíždění sloupů vysokého napětí přestane výsevní ústrojí dávkovat osivo. Z terminálu je možné také spustit funkci vyprázdnění, kdy se výsevní hřídel roztočí opačným směrem.


Secí stroj APV PS umí vysévat všechny druhy osiv. V horní části obrázku výsevní váleček pro obiloviny, pod ním pro řepku, dále pak pro jemná semena, a dole pro osivo velké, resp. velmi jemné.


Jako správné secí stroje pro profesionální využití nabízí také APV senzor naplnění zásobníku. Ten je výškově nastavitelný, takže umí řidiči v kabině oznámit (vizuálně i akusticky), že hladina osiva klesla pod nastavenou mez.


Dále také umí secí stroje automaticky vypínat činnost výsevního válečku v případě, že jsou zvednuty na souvrati nebo při vyhýbání se překážkám na poli. Impulzem jsou informace od senzoru, který může být podle typu agregovaného traktoru v různém provedení. Čidlo zdvihacího ústrojí horního táhla indikuje mechanický dotyk pružinového tlačítka při zvednutí tříbodového závěsu. Dále lze tuto činnost indikovat i pomocí snímače zvedacího ústrojí s tahovým spínačem, který je aktivován tahem. Ve vývoji má firma APV senzor tlaku oleje – pokud je zvýšený, senzor tuto skutečnost zaregistruje.


Další možností, jak provést výsev spolu se zpracováním půdy, je využití dvoukotoučového rozmetadla. Model ZS 200 M4 může být agregován jak na půdozpracujícím stroji, tak i v čelním tříbodovém závěsu traktoru.


Stroj lze také využívat k aplikaci přípravků na hubení slimáků, kdy má šířku aplikace až 30 m. Rozmetací disky s trojicí nastavitelných vyhazovacích lopatek jsou poháněny elektricky. K ovládání slouží modul 4.6, s nímž je možné dálkově ovládat polohu šoupátek u jednotlivých výpustí a tím i velikost výpustního otvoru. Dále je možné nastavovat i otáčky jednotlivých disků. Tím se docílí krajově ohraničeného rozmetání v klínech či na okrajích pozemků. Dávku hnojiva, insekticidu anebo výsevek je možné měnit i za jízdy.


ZS 200 M4 je rozmetadlo se zásobníkem o objemu 200 l a dvojicí elektricky poháněných kotoučů. Je využitelné k aplikaci přípravků na hubení slimáků či k setí např. meziplodin nebo zakládání nových travních porostů.


Rozmetadlo ZS 200 M4 může se svými dvěma rozmetacími kotouči sloužit i pro výsev meziplodin. Nicméně secí stroje APV, osazené vývody, dosahují při setí vyšší přesnosti v dávkování a ukládání osiva se vyznačuje vyšší odolností vůči působení větru.


Co se týká samotného hnojení, podrobila firma APV stroj ZS 200 M4 zkoušce u nezávislého institutu IRSTEA ve Francii. Při testování kvality rozmetání dosáhl stroj vynikajících hodnot v oblasti rovnoměrnosti aplikace, tedy variabilního koeficientu.


Ovládací modul 4.6 zajišťuje zásobení rozmetadla ZS 200 M4 elektřinou a dovoluje provádět předvolbu otáček disku a polohu šoupátek a tím i velikosti výpustního otvoru u jednotlivých výpustí zásobníku. Nálepka v modré barvě před typovým označením poukazuje na úspěšně absolvované testování v institutu IRSTEA ve Francii.


Stejného rozmetacího talíře s dvojicí pevně připojených rozmetacích lopatek využívá také menší jednokotoučové rozmetadlo APV ES 100 M3, osazené zásobníkem s objemem 100 l. Také toto rozmetadlo absolvovalo s velmi dobrými výsledky testování institutu IRSTEA. Pro ovládání slouží modul 3.5, který dovoluje připojení senzoru pro automatické vypínání a zapínání na souvratích.


Profesionální secí stroj


Firma APV má ve svém sortimentu také profesionální secí stroj, který má dostatečnou kapacitu pro to, aby mohl pracovat ve spojení se širokým půdozpracujícím nářadím. Jak napovídá označení PS 800 M1, disponuje velkým zásobníkem o objemu 800 l, vyrobeným z kovu. Zásobník má velký plnicí otvor, aby bylo možné jeho pohodlné plnění z velkoobjemových vaků. Pokud by se v osivu vyskytovaly cizí předměty, nebo třeba návěsky, zachytí je síto, které firma APV ke stroji nabízí na přání. Uvnitř zásobníku nechybí senzor hladiny osiva a po straně též otvor pro vyprázdnění zbytkového množství.


Standardem u stroje této velikosti je ventilátor s hydraulickým pohonem. Jeho výkon si lze velmi jemně nastavovat pomocí kohoutu, který je přístupný na pravé straně jako součást rozvaděče. Nicméně ventilátor je dimenzován tak, aby byla zaručena rovnoměrná doprava osiva s pomocí až 32 vývodů (až dvě řady se 16 vývody) i u nářadí s velkým pracovním záběrem. Díky tomu a díky elektronické kontrole otáček výsevního ústrojí dosahuje stroj PS 800 M1 vysoké rovnoměrnosti v podélném rozložení osiva.


Na tomto obrázku jsou patrné kompaktní rozměry u nesených prutových bran GP 300 M1 a snadná přístupnost secího stroje po bezpečné lávce.


Secí stroj je tak využitelný i k zakládání porostů merkantilních plodin, jako je například ozimá řepka či obiloviny. Podle velikosti zrn osiva se dávkovací ústrojí osadí vhodným dávkovacím válečkem, přičemž dva jsou dodávány ve standardní výbavě.


V areálu firmy APV byl k vidění také největší model secího stroje PS 1600 M1 se zásobníkem o objemu 1600 l. Spolu s menším modelem PS 1200 M1 se jedná o letošní novinku. Také tyto velké secí stroje je možné agregovat na univerzální nosič. Kovový samonosný zásobník je osazen prostorným víkem pro snadné plnění.


Největší secí stroj PS 1600 M1 je osazen zásobníkem o objemu 1600 l, koncipovaným jako jednodílný (na rozdíl od vystaveného provedení). Secí stroj je možné agregovat i do univerzálního nosiče (v popředí), případně osadit prodloužením pro hydraulické hadice, pokud to záběr či délka půdozpracujícího stroje vyžaduje.


Pro každý stroj vhodná agregace


Způsoby připojení secího stroje řady PS M1 u konkrétní soupravy traktoru a půdozpracujícího stroje jsou různé. U nesených radličkových kypřičů nad polem radliček, u velkých pleček nad ojí, u tažených kypřičů nebo talířových podmítačů pak nad opěrným utužovacím válcem.


Ale vývojáři firmy APV se agregacemi u svých secích strojů zabývají důkladně a vyvinuli vlastní traktorový nosič MT2 M1. Ten umožňuje připojení secích strojů se zásobníky malými, ale i těmi největšími - o objemu od 120 až do 1600 l. Nosič se připojí do zadního tříbodového závěsu traktoru a je vybaven i háky, do kterých se z druhé strany agreguje rozpěrka půdozpracujícího stroje. Ten je vždy v návěsném provedení, proto nemá nosič čep pro připojení horního táhla. Díky tomu může traktor s nosičem připojovat rozličná nářadí na zpracování půdy, protože secí stroj PS není namontován přímo na nich.Univerzální nosič má nejenom háky pro připojení návěsných půdozpracujících strojů, ale také integrovány zásuvky pro připojení elektrického vedení a hydraulických hadic nářadí.


Nosič má také integrovány zásuvky pro připojení elektrického vedení a hydraulických hadic půdozpracujícího stroje. A pokud například radličkový kypřič již pneumatickým secím strojem osazen je, je možné současně využívat dvou strojů od firmy APV na jedné soupravě. Tím, že je nosič agregován v tříbodovém závěsu, dotěžuje svou hmotností a hmotností osiva zadní nápravu traktoru, která tak může mít lepší trakci. Dále může být traktor s nosičem agregován i se secí kombinací, a provádět například výsev hlavní plodiny s podsevem při jednom přejezdu.


Další novinkou, která se zatím nachází ve fázi předsérie, je tzv. multidávkovač. Stroj APV MD je využitelný jako kotoučové rozmetadlo, anebo po záměně jednokotoučového rozmetacího ústrojí za sekci se dvěma až šesti vývody jako secí stroj. Je nad rozmetacím diskem vybaven ještě výsevním válečkem, což dovoluje unikátní vlastnost: dávkování hnojiva v závislosti na pojezdové rychlosti. Plošná aplikace hnojiv v sólo nasazení je možná v záběru až do 28 m.


Anebo je možné rozmetací kotouč pomocí rychloupínání jednoduše odpojit, připojit hadicové vývody, do zadní části ventilátor a stroj využívat k setí. V provedení MDP, tedy se šesticí hadic, představuje vhodnou variantu secího stroje pro malé farmy či rodinné zemědělské podniky. Do svého zásobníku pojme 100 l osiva, které může vysévat současně s nasazením půdozpracujícího stroje o záběru tří metrů. Podle druhu osiva je možné stroj opět osadit vhodným typem výsevního válečku.


S odpružením a regulací sklonu


Firma APV je také výrobcem strojů pro kultivaci v průběhu vegetace. Známé rotační plečky se vyrábí v provedení RS, tedy s hvězdicovými koly, které se otáčí v bezúdržbových axiálních kuličkových ložiscích. Novinkou letošního roku je těžší řada RH, vybavená koly ocelovými, která vykazují díky své robustnější konstrukci a vyšší hmotnosti agresivnější působení na půdu. S vyšším přítlakem dokáží tato kola účinně narušit i silnou půdní krustu na povrchu pozemku. Stroje jsou účinné i pro podporu odnožování rostlin ozimů v jarním období. Mají vysokou průchodnost a pracují bez problémů i v konzervační technologii, kdy se na povrchu pozemku vyskytuje různé množství organické hmoty. Jednotlivá přídržná ramena mohou být vyřazena ze záběru, čímž je možné stroj přizpůsobit různé rozteči řádků jednotlivých plodin.


Text a foto: Petr Beneš

Poslat odkaz na stránku

*) vyplnění takto označených položek je povinné.

*
*
*