Hlavní stránka Naše společnost Aktuality Nesený diskový žací stroj NOVACAT 352 CF se šnekovým dopravníkem

Nesený diskový žací stroj NOVACAT 352 CF se šnekovým dopravníkem

TiskPoslat stránku emailem

/Files/POTTINGER_1.jpg

CROSS FLOW pro flexibilitu při sklizni.

Konstruktéři v závodě firmy v rakouském Grieskirchenu jsou ve svém oboru zkušenými specialisty. Na podzim tohoto roku to znovu potvrdili uvedením žacího stroje se šnekovým dopravníkem NOVACAT 352 CF. Nový systém souběžné dopravy píce je důkazem umění firmy vyjít vstříc požadavkům zákazníků. Ti požadovali, aby firma k neseným žacím strojům NOVACAT ještě doplnila zařízení pro dopravu píce na řádek ihned po jejím posečení. Se systémem CROSS FLOW je nyní dostupné ukládání píce do řádku i pro nejpoužívanější kategorii žacích strojů – bočně nesených.


Příčný šnekový dopravník odebírá hmotu rovnou od žacích disků, bez jakékoliv následné úpravy. Mění směr jejího pohybu o devadesát stupňů a bez dotyku s půdou je veškerá hmota (včetně lístků) příčně přesouvána až k řádku, odloženému mezi koly traktoru čelně neseným žacím strojem. Poté je šetrně odložena na tento řádek, takže za traktorem s čelně a vzadu bočně nesenými žacími stroji zůstává na strništi formovaný zdvojený řádek.


Diskový žací stroj NOVACAT 352 CF


Díky tomu odpadá operace shrnování píce, a tím i riziko ztrát cenných částí rostlin. Dopravník také přináší úsporu nákladů a snížení časové náročnosti celého sklizňového řetězce. Ztrátám hmoty zabraňuje uzavřená konstrukce dopravníku – sto procent posečené hmoty je dopraveno přímo na řádek, čímž je také eliminováno riziko znečištění. Na přání lze systém CROSS FLOW doplnit o plachtu, s níž lze nastavovat šířku odkládaného řádku. Zdvojený řádek je vhodným řešením rovněž i při sklizni třetích a čtvrtých sečí, charakteristických nižším výnosem píce. Anebo přijde vhod při sklizni za vysokých letních teplot, kdy by píce rozhozená na široko zavadala příliš rychle. Přitom CROSS FLOW firmy Pöttinger představuje velice kompaktní a cenově příznivý systém. Je rovněž vhodnou alternativou k taženým žacím strojům, vybaveným zařízením pro úpravu pokosu a shazovacím dopravníkem.


V praxi je běžné, že rotační žací stroje sklízí různé druhy pícnin. U podniků s bioplynovými stanicemi navíc často sečou ještě porosty obilnin na GPS. Tito zákazníci pak po sklizňové technice vyžadují flexibilitu. Konstruktéři firmy Pöttinger tyto požadavky zohlednili: šnekový dopravník je možné otevřít tak, že se zadní kryt manuálně vyklopí. Potom je píce odložena na strniště tradičním způsobem – na široko. Díky této extrémní flexibilitě je možné shazování hmoty využívat například při sklizni jen jediného druhu píce, například právě ozimého žita na GPS. V každém případě však žací stroje NOVACAT CF (osazené zařízením CROSS FLOW) nejsou vybaveny zařízením pro souběžnou úpravu píce. Místo toho disponují speciálně konstruovaným pohonem šnekového dopravníku. A to od vnějších žacích disků, pomocí druhé převodovky na vnější straně, trojice klínových řemenů a zdvojeného křížového kloubu.


Šikmo ke směru jízdy uložený šnekový dopravník představuje originální konstrukci; závity jsou daleko od sebe, takže je možné trvale dopravovat i velké objemy píce. Konstrukce dopravníku hladce zvládne i výnosné porosty obilnin ve fázi mléčně voskové zralosti.

Poslat odkaz na stránku

*) vyplnění takto označených položek je povinné.

*
*
*