Modul

Poměr poloměru roztečné kružnice (v mm) a počtu zubů; základní míra všech ozubení.Je to základní katalogový údaj u ozubených kol. Modulem se určuje "hrubost" (nebo "jemnost") ozubení, a tedy hlavně velikost ozubeného kola.
Ozubená kola v určitém převodu musí mít stejný modul.