Metoda svařování MAG

Je metoda svařování v ochranné atmosféře, kdy tuto atmosféru tvoří  aktivní plyn, nejčastěji argon nebo různé směsné plyny.