Kyanoakrylátová lepidla

Jsou jednosložková lepidla, vytvrzující působením vzdušné vlhkosti.