Kulisa

Vytvarovaná plochá součástka s výřezem, umožňujícím pohyb jiné součástky po přesně definované dráze.