Kroutící moment

Točivý moment nebo také kroutivý moment vyjadřuje působení síly na bod vzdálený od osy otáčení hřídele. Fyzikálně se jedná o moment síly, pod názvem krouticí moment se užívá v technických oborech u rotačních pohonných systémů. Obvykle se udává v jednotkách Nm (newtonmetr), krouticí moment 1 Nm znamená, že hřídel působí na bod vzdálený jeden metr od osy silou 1 newton.