Homokinetický kloub

 Druh kloubu, který umožňuje přenos otáček mezi hřídeli v různém úhlu a při zachování konstantní rychlosti.