Hlavní stránka Financování

Financování


POMOC PŘI FINANCOVÁNÍ NÁKUPU ZEMĚDĚLSKÉ, KOMUNÁLNÍ, LESNICKÉ A ZAHRADNÍ TECHNIKY


Agrozet České Budějovice, a.s., pomáhá svým zákazníkům při nákupu zemědělské techniky, komunálních strojů a zařízení, techniky do lesů, zahradní techniky a dalších zařízení, které prodává ve svých prodejních střediscích také financovat.

Finanční pomoc spočívá v zajištění úvěrů, úvěrů s podporou PGRLF /podpůrný garanční rolnický a lesnický fond/ a leasingu. Veškeré úvěry a leasingy financuje prostřednictvím největších bankovních a leasingových společností. U úvěrů, kde je poskytována podpora dotací úroků ze strany PGRLF, pomáhá bankovním a leasingovým společnostem pro zajištění úvěru, ručením za úvěr zpětným odkupem v případě pozdějšího nesplácení úvěru ze strany kupujícího. V mnoha případech u solidních odběratelů jistí zpětným odkupem i úvěry a leasingy mimo financování prostřednictvím PGRLF.

U nových strojů a zařízení jsou poskytovány úvěry se splatností až sedm let, kdy jsou po celou dobu také financovány úroky z úvěrů prostřednictvím PGRLF. Prostřednictvím podpory dotace úroků za strany PGRLF mohou být financovány i stroje použité s dobou stáří do pěti let, ale doba splácení se zkracuje na období tří až pěti let. Dotace úroků pro zemědělce a zemědělské podniky bude určena v září 2013 a předpokládá se, že bude ve výši 1,8 až 2% p.a. Zemědělci do 40 let věku k tomu dostanou ještě 1% p.a. Úvěry, kde je úrok dotován prostřednictvím PGRLF je úvěr poskytován prostřednictvím bank i leasingových společností.

U strojů, kde není poskytována dotace je možno využívat na nákup strojů, jak úvěr, tak leasing. Leasing může být se zkrácenou i prodlouženou dobou splácení, ale vždy musí být splněna podmínka délky odpisu dle příslušného zákona. V některých případech zajišťujeme i finanční leasing.

Při financování prodeje některých strojů je možno využít dosažení lepšího úroku cestou, kdy minimální výšku úroků z poskytnutého úvěru, podporuje u bank a leasingových společností i výrobce. Například ZETOR TRACTORS a.s.
Výška úroků z úvěrů na zemědělské stroje zajišťovaných prostřednictvím Agrozetu se dle bonity kupujícího, dle výše jeho vlastních zdrojů obvykle pohybuje mezi 3 až 4 % p.a.
Pomoc se zajištěním úvěru nebo leasingu je také poskytována na stroje a zařízení, kde je na nákup stroje poskytována dotace z fondů EU.

Agrozet České Budějovice, a.s. svým odběratelům, vždy nabízí nejvýhodnější podmínky získání úvěru na všech svých prodejních místech prostřednictvím svých obchodních zástupců.

Agrozet České Budějovice, a.s. spolupracuje při zajištění úvěru na nákup strojů a zařízení s největšími bankami a leasingovými společnostmi v České republice, kdy banky i leasingové společnosti poskytují úvěry, úvěry s podporou PGRLF a leasingové společnosti navíc i leasing.

Pokud bude kterýkoliv zákazník, potřebovat nakoupit zemědělskou, komunální, lesnický, zahradní techniku nebo strojní zařízení, které Agrozet České Budějovice, a.s. nabízí, jsme připraveni zajistit návrh úvěru nebo leasingu. Spojte se s pracovníky na jednotlivých prodejních místech uvedených na našich webových stránkách nebo přímo s centrálou v Českých Budějovicích. Využijte i naší internetovou adresu www.agrozetshop.cz a vždy obdržíte ty nejlepší podmínky.