EGR

Z anglického výrazu " Exhaust gas recirculation" - Recirkulace výfukových plynů.Zařízení umožňující vrácení přesně určeného množství výfukových plynů do spalovacího prostoru a tím snížení podílu NOx.