EGNOS

Anglická zkratka pro "European Geostationary Navigation Overlay Service" - systém fungující v Evropě, který kontroluje údaje vysílané satelity GPS, provádí korekce a ty posléze odesílá přes satelity až k uživatelům.