Difuzor

Část pneumatického systému rozvodu osiva, kde se mísí proud vzduchu s osivem. To je v místě strháváno a následně rovnoměrně rozdělováno do jednotlivých semenovodů.