CRW

Mačkací válce používané u žacích strojů pro lepší zpracování při sklizni vojtěšek a jetelů - starší provedení.