Axiální ložisko

Typ ložiska, které je konstruováno pro zachycení síly působící v ose otáčení hřídele.