Anaerobní

Proces nebo prostředí, kde není přítomen vzdušný kyslík.