Anaerobní lepidla

Vytvrzují bez přístupu vzduchu a při styku s kovem, který působí jako katalyzátor