AMS

Z anglického "Agricultural Management Solution"  -   řízené řešení pro zemědělství.

Jedná se o soubor technických produktů,které vzájemným propojením umožňují zvýšení efektivity v jednotlivých činnostech zemědělské výroby.

Zahrnují

  • StarFire iTC
  • Displeje GreenStar 2
  • Naváděcí systémy
  • Řešení pro sklízecí řezačky
  • Telematika / JDLink
  • Měření výnosu
  • Mapování výnosů
  • Harvest Doc
  • Field Doc