Hlavní stránka Akce a události Jízda zručnosti SOU Blatná

Jízda zručnosti SOU Blatná

Datum konání:20. 4. 2016
Místo:Blatná
Zaměření:Stroje
Typ:Soutěž
Organizátor:SOU Blatná
Kontakt:Ing. Petr Lidinský - tel. 602 160 937

Dne 20. dubna 2016 se v areálu školy SOU Blatná usku­teční již 15. kolo sou­těže “Jízda zruč­nosti trak­to­rem s přívěsem”.

Sou­těž je určena pro žáky země­děl­ských škol a uči­lišť, kde žáci zís­ká­vají řidič­ský prů­kaz sku­piny T. Tra­dičně se zúčast­ňuje kolem 30 závod­níků ze škol jiho­čes­kého, zápa­do­čes­kého a stře­do­čes­kého kraje.

Místo konání